TJÄNSTER

Melon Data utför olika tjänster enligt kunders önskemål, både vad gäller utredande tjänster samt programutvecklingstjänster.

Utredningstjänster

Efter ett flertal års erfarhet samt ett flertal konsultuppdrag inom kommunal tjänstesektor besitter företaget bred erfarenhet och kompetens om hur kommunala förvaltningar arbetar och fungerar. Därför har flera kunder sett det som värdefullt att få en genomlysning av organisationen inom vissa områden. Dessa arbeten har lagts upp som gemensamma projekt med.

Inom följande områden har konsulttjänster sålts:

Programutvecklingstjänster

Ett flertal större och mindre programutvecklingsprojekt har genomförts tillsammans med kunder enligt uppgjord kravspecifikation från kunden. Även dessa tjänster läggs upp som gemensamma projekt.

Exempel på programutvecklingstjänster:


För mer info: hans@melondata.se