Matrikelsystemet "Matteus"

Matrikelhantering är ofta något som lätt blir eftersatt eftersom det är tråkigt och tidsödande. Med Matteus är det enkelt att hålla ordning på de olika delarna i församlingen som tidigare blivit liggande.

Programmet är byggt på en liten databasmotor som är lätt att installera och administrera.

Funktionerna i programmet är byggda för att passa både den lilla verksamhetens krav på enkelhet, men även med hänsyn till den större församlingens behov av ett mer komplett system.

De delar som finns i Matteus är:

Programmet använder Windows möjligheter för visualisering av församlingen och dess olika delar.

Matteus har varit använt i församlingar sedan 1999. Under 2003 och 2004 har det skett en hel del radikala förbättningar av programmets funktioner och även en rejäl ansiktlyftning av programmets utseende.


För mer info: hans@melondata.se