Livsmedelskontroll

För alla oss då och då får för oss att vi ska äta en god matbit ute är det skönt att veta att det sker kontroll av att livsmedlen hanteras på ett korrekt sätt vid våra olika matinrättningar och övriga ställen där livsmedel hanteras.

Uppdraget att kontrollera och inspektera livsmedelshanteringen åligger kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, och då i synnerhet livsmedelsinspektörerna ute i verksamheten.

För att underlätta inspektionsarbetet har Melon Data under hösten 2003 tagit fram ett kompakt system som ger livsmedelsinspektören möjlighet att registrera avvikelser och kommentarer direkt in i det enskilda ärendet redan vid inspektionstillfället. Detta gör att överblicken över inspektionen ökar och att antalet arbetsmoment för handläggaren begränsas.

Systemet har under november/december tagits i pilotdrift vid miljöförvaltning och är klart för installation under februari 2004.


För mer info: hans@melondata.se