ALKPOL

Bakgrund
Alkpol 2001 är ett system som är utvecklat för statistikmätning / bearbetning inom Alkoholmottagandet i landets kommuner. Styrkan i systemet är dess enkelhet att lägga upp och komma igång med samt dess okomplicerade teknik. Dessa två element gör att produkten gynnar små alkoholmottagningar. Men för att även tillgodose de större kundernas behov har en större variant av systemet även utvecklats. Inte heller där byggs några komplicerade bearbetningar eller strukturer upp, utan allt hålls enkelt för att sällananvändaren skall kunna arbeta obehindrat i systemet.

Historia
Alkpol 2001 är utvecklat sedan 1996 i nära samarbete med Alkoholmottagningar i södra Sverige. Detta garanterar att de uppgifter som registreras i systemet är adekvata med hänsyn till vad beslutsfattare m m brukar efterfråga i rapportform.

Indata / Utdata
Enkel indata kan ändå generera god utdata. Eftersom mottagnen lägger upp samtliga grundregister utifrån den egna verksamheten är det de egna mätpunkterna som hanteras i systemet och sedan bearbetas i utdatadelen. Utdata kan presenteras på två sätt i Alkpol 2001. Dels genom sifferrapporter och dels genom grafiska rapporter. Framför allt de grafiska delarna är oerhört uppskattade eftersom de är lätta att använda och ger ett väldigt överskådligt resultat.

Nedan följer några bilder från Alkpol 2001:

Inmatningsbild


Grafisk rapport


För mer info: hans@melondata.se